डिस्टर्ब Disturb Hindi Lyrics – Sukh Gill, Sudesh Kumari

0
2

डिस्टर्ब Disturb Hindi Lyrics – Sukh Gill, Sudesh Kumari

 
Disturb Lyrics in Hindi

वे काहतों डिस्टर्ब करे
दिन पापेरन दे रातन नू मैं पढ़ड़ी
हाए काले तेरे केस�आन वरगे
काली रात वी नशे दे वांगु लड़�दी

हाए ओह कितों वैल च्छाद दे
ओह कितों वैल च्छाद दे
वैली हुंदे आ जिन्ना दे ताए चचे

वे साची मैनु इंजज लगदाए

मेरी अख ही मनन गे मा ते
हो इक बिल्लो तू ना मुकरी
बाकी संभ लू जाट्त्न दा पुट्त् आपे
हो कचे दूध मित्तरण नू
काद काद के पियागी तू आपे
बहुतेयान ना दादे नाल पाले वी
जांदे आ विगाड़ सायने केह्ंदे ने
हो पट्टन दे पानी वांगु सोहनिए

सदा अपनी रवानी विच बह्नदे ने

हन बहुतेयान ना दादे नाल पाले वी
जांदे आ विगाड़ सायने केह्ंदे ने
हो पट्टन दे पानी वांगु सोहनिए
सदा अपनी रवानी विच बह्नदे ने

छ्होटी जही ज़िद मेरी नू
छ्होटी जही ज़िद मेरी नू
निट्त नेव ही तू पौना आए सियपे

वे साची मैनु इंजज लगदाए
मेरी अख ही मनन गे मा ते

हो इक बिल्लो तू ना मुकरी
बाकी संभ लू जाट्त्न दा पुट्त् आपे
हो कचे दूध मित्तरण नू
काद काद के पियागी तू आपे

छान्न दे माथे दे उत्ते गोरिये
आई एक वी तियोदी मार सूतत्दी
हाए सोचदे नू आवे मैनु मुड़कान
ओहवी माँग जाए बेघने किसे पुट्त् दी

छान्न दे माथे दे उत्ते गोरिये
आई एक वी तियोदी मार सूतत्दी
हाए सोचदे नू आवे मैनु मुड़कान
ओहवी माँग जाए बेघने किसे पुट्त् दी

नि सोची बिल्लो जैल कट्टनी
सोची बिल्लो जैल कट्टनी
औखे काट्त्ने हुंदे आ एक लब्बे

वे साची मैनु इंजज लगदाए
मेरी अख ही मनन गे मा ते
हो इक बिल्लो तू ना मुकरी
बाकी संभ लू जाट्त्न दा पुट्त् आपे
हो कचे दूध मित्तरण नू
काद काद के पियागी तू आपे

हो दिल करे मेरा वी तू चीमेया
तेरे कॉल ही कितते मैं बैठी होवन
डब्बेया ना कर नि तू मिठिए
तैनू जट्ट ने वियः के ही लाई जाना

हो दिल करे मेरा वी तू चीमेया
तेरे कॉल ही कितते मैं बैठी होवन
डब्बेया ना कर नि तू मिठिए
तैनू जट्ट ने वियः के ही लाई जाना

तू माही पिंड छान्न चढ़ने
वे तू सोहनेया मेरे गजजे डिना ते

वे साची मैनु इंजज लगदाए
मेरी अख ही मनन गे मा ते
हो इक बिल्लो तू ना मुकरी
बाकी संभ लू जाट्त्न दा पुट्त् आपे
हो कचे दूध मित्तरण नू
काद काद के पियागी तू आपे

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here